Inbjudan till Pyramid-användarträff hos INVID Jönköping torsdagen den 23/11!

Välkomna till våra nya lokaler!
Känn er hjärtligt välkommen till denna populära aktivitet för Pyramid-användare, som denna gång kommer att arrangeras under torsdagen den 23/11 kl. 09.00-17.00 i INVIDs nyförvärvade lokaler som är belägna strax nedanför företagets huvudkontor på Batterigatan 16 i Jönköping.

Rundabordsdiskussioner
Tanken med denna kostnadsfria aktivitet är att vi i lugn och ro skall få tillfälle att genomföra fruktbara rundabordsdiskussioner i avslappnade former - och i mindre grupper om max sex personer per grupp.

Problemlösningar
Diskussionerna skall förhoppningsvis utmynna i att du får tips om hur diverse olika problem kan lösas av någon annan besökare eller av närvarande konsulter från INVID.

Frågeställningar som inte kan lösas vid träffen kommer att drivas vidare av oss inom INVID mot Unikum för snabbast möjliga återkopplingar.

Branschindelningar vid runda bords-diskussioner
Vid den senaste användarträffen, testade vi ett nytt upplägg som innebar att man fick anmäla sig till en av totalt sex olika runda bords-grupper som motsvarar de branscher som Pyramid huvudsakligen erbjuder sina tjänster mot enligt nedan;

- Butiks- och affärskedjor

- Entreprenadföretag

- Handelsföretag

- Serviceföretag

- Tillverkande företag

- Tjänsteföretag

Repris
Som en följd av att en klar majoritet av de medverkande kunderna tyckte att detta fungerade bra vid denna test så kommer vi att reprisera den modellen under denna träff.

Ökat utrymme för rundabords-diskussioner
I svaren på våra utvärderingsblanketter vid den förra träffen framkom det önskemål om utökade tider för just runda bords-diskussionerna.

Detta är något som vi har vi tagit hänsyn till genom att utöka utrymmet för dessa aktiviteter med totalt två timmar.

Pyramid-nyheter och rundvandring
Utöver ovanstående diskussionsforum kommer vi på INVID att inleda med att
informera er om de allra hetaste Pyramid-nyheter, något som vi kommer att få oss till livs i samband med Unikums partnerkonferens som arrangeras några veckor före användarträffen.

Efter lunchen kommer vi även att arrangera en kortare rundvandring i våra nya lokaler där vi bl.a. kommer att berätta om hur vi avser att nyttja dessa i framtiden.

Dagen rundas sedan av via ett avslutande pass med rundabords-diskussioner och utvärderingar innan vi skiljs åt för dagen ca kl. 17.00.

Först till kvarn - Max 30 platser!
Kombinationen av att vi vill kunna erbjuda en så bra aktivitet som möjligt med ett begränsat antal möjliga konferensutrymmen medför att vi tyvärr måste sätta ett ”tak” om 30 anmälningar. Mot den bakgrunden tvingas vi att tillämpa anmälningsförfarandet ”först till kvarn”

Max 30 personer - Först till kvarn!
För att kunna erbjuda en så bra aktivitet som möjligt så tvingas vi begränsa antalet anmälningar till 30 personer. Det är m.a.o. först till kvarn som gäller.

Mer information och agenda
Välkommen att klicka på bilden längst upp till höger på denna sida för att erhålla detaljerad information om aktiviteten inklusive preliminär agenda via en utskriftsvänlig PDF-fil.


Anmälan senast 9/11
Låter detta som en intressant aktivitet?
Om ni instämmer med detta så är ni välkomna att anmäla er bindande till aktiviteten senast under torsdagen den 9/11 via formuläret nedan.

Hjärtligt välkommen med er anmälan - för vi ses väl i Jönköping i slutet av november?

Förnamn  
Efternamn  
Företag/Organisation  
Befattning  
E-post
Telefon  
Mina förväntningar på aktuell aktivitet  
Övrig information
Matallergi  
 
Anmäl till pass  
 
Skicka